۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

خاطرات یك زن سنی در زندانسنی نیوز: نامه ای از یک خواننده:
دوستم به من گفت زن همسایه ما تازه از زندان آزاد شده است، و ماجرای زندان در زاهدان را برای من تعریف كرد. اما من باور نكردم، گفت خواهرم به ملاقات این خانم آزاد شده رفته، و مستقیما از زبانش ماجرا و رفتاری را كه مامورین نظام ولایت فقیه با زنان مسلمان اهل سنت در زندان انجام میدهند شنیده است، هنوز شك داشتم كه به خواهرش زنگ زد و آیفون گوشی را روشن كرد، دیدم حرفهای دوستم واقعیت دارند.
بی تاب شدم و تصمیم بر این شد که برای دریافت اصل ماجرا و شرح آن باید با حضور محرم به ملاقات این خانم برویم. تا این موقع خیال كرده بودم كه كهریزك فقط مربوط به تهران است اما این یك اشتباه است در نظام ولایت فقیه هر شهر یك كهریزك دارد. بله با گوشهای خودم شنیدم و شرح داستان از این قرار است، میگفت هر زنی وقتی وارد زندان میشود هر چند باحیا باشد باحیای سابق برنمیگردد. در زندان انواع برخوردهای و سوء استفاده های جنسی با زنان زندانی می شود، از آخوندهای موعظه گر گرفته تا سربازهای وظیفه خدمت. خیلی راحت و بی شرمانه حیای زنان را زیر پا میگذارند، نه مسایل شرعی در كار است و نه حقوق انسانی. بعنوان مثال این خانم در ادامه افزود، آخوند موعظه گر با زنان زندانی مثل دوست بد برخورد میكند، ضمن سوء استفاده به آنها همجنسگرائی را یاد میدهد، كه چطوری زنان از هم دیگر استفاده كنند، و حرفهائی جنسی به آنها آموزش می دهد كه یك شوهرفقط می تواند به همسر خودش بگوید كه واقعا گفتن آنها مناسب نیست.
هر هفته یكبار ارگ برای زنان می آورند، و مردان به زنان دستور میدهند كه با لباس زیر در مجلس ارگ حاضر شده و به رقص بپردازند، و با تمسخر با حیا و عفت زنان مسلمان بازی می كنند، و تقریبا از روی ناچاری همه دست به این عمل ناپاك می زدند. ایشان همچنین گفتند مامورین با زنان ارتباط برقرار میكردند و به آنها تجاوز میكردند. و برخی با این فریب كه اسباب آزادی آنها را می توانند فراهم كنند، زنان را وادار به این عمل كثیف می كردند. و مواردی را با نام و نشان مشخص یادآور شدند كه من از بیان آنها خودداری می كنم.
این اسلام ناب ولایت فقیه است، كه بنده نظیر آن را در هیچ حكومت فاسد و مستبدی نه در تاریخ و نه در عصر حاضر سراغ ندارم. حكومت فرعون بدترین حكومت تاریخ بود، و حكومت یهود بدترین حكومت عصر حاضر است، كه چنین جنایت و عمل شرم آوری را مرتكب نشدند، فقط در زمان حكومت شوروی كه هیچ دینی نداشتند چنین مواردی وجود داشته است. اما این حكومت ولایت فقیه دجال است كه ركورددار ننگین ترین اعمال و كردار در حق ملت مظلوم خودش شده است.
ولایت فقیهی كه دستش آلوده به خون هزار شهید مظلوم سوریه، و هزاران شهدای دیگر در ایران، فلسطین و جهان است، ادعای تقدس و برتری هم دارد، تا این حد كه سپاه پاسداران در تازه ترین مطلب خود، كه در سایت خود منتشر كرد نوشت: برای كسب رضای خدا اول باید رضایت ولایت فقیه را كسب كرد. كه این مقامی بالاتر از مقام خدائی است، با این توصیف خدا باید منتظر رضایت ولایت فقیه باشد. خامنه ای برای حفظ مقام و برتری خویش به روشهای مختلف با اعتقادات دینی و مذهبی مردم بازی می كند. در اثر تبلیغات ولایتی های پول پرست، مردم بی خبر از دین و ایمان بزرگترین گناه را گناه به حساب نمی آورند، فساد در ایران تبدیل به یك امر عادی گشته است و تا زمانی كه ایمان واقعی و ارزشهای دینی به زندگی مردم در ایران باز نگردد فساد همچنان باقی می ماند.

هیچ نظری موجود نیست: