۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه


159نفر در پی تظاهرات امروز در تهران بازداشت شدند


عدالت نیوز:رژیم ستم خمینی 150 نفر را در پی تظاهرات امروز در تهران بازداشت و بازداشت شدگان راعوامل فتنه نامید.
 به گزارش جـــرس: یک سایت امنیتی از دستگیری ۱۵۰ نفر در جریان اعتراضات مرکز پایتخت خبر داد. همزمان گزارش های رسیده به جرس حاکی از برخوردهای خشونت بار و غیرمودبانه ماموران امنیتی و یگان ویژه پاسداران با مردم در جریان وقایع روز چهارشنبه تهران است. تارنمای ندای انقلاب، وابسته به روزنامه جوان (تحت امر اطلاعات سپاه)، رخدادهای امروز تهران را به هاشمی رفسنجانی و جنبش سبز ربط داد و به دستگیری ۱۵۰ نفر اعتراف کرده است،و بازداشت شدگان را عوامل فتنه نامید.

"احمدی به هوش باش، ما مردمیم نه اوباش"اعتراضات مردمی، نشانه های تغییر موازنه قدرت


جعفر پویه در اعتراض به بی سروسامانی اقتصادی کشور، بی ارزش شدن پول ملی و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی، روز گذشته جمع وسیعی از مردم در تهران و مشهد به خیابان آمده و با سر دادن شعار، دست به راه پیمایی زدند.
 در تهران از خیابانهای منتهی به بازار تا میدان فردوسی و حتا میدان هفت تیر جمعیت انبوهی با سر دادن شعار دست به اعتراض زدند. در حالیکه باندهای قدرت در رژیم ستم خمینی یکدیگر را مقصر وضعیت کشور اعلام می کنند و تلاش دارند خود را بی گناه جلوه دهند، کمر اقشار مزدبگیر زیر بار گرانی خم شده است. بی ثباتی اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی را دامن زده است و به تبع آن قیمت کالاهای اساسی روز بروز بالاتر می رود و در این میان مقامات رژیم  و پایوران رژیم به تماشای این وضعیت نشسته و با متهم کردن یکدیگر، هیچ اقدامی برای کنترل اوضاع نمی نمایند.
 اکنون دیگر به عینه بر بسیاری از مردم مشخص شده که مقامهای رژیم هیچگونه دلسوزی ای برای مردم ندارند. آنها با بهره بردن از این اوضاع آشفته به پر کردن جبیهای خود می پردازند و از سوی دیگر، با ریختن اشک تمساح، رقبای خود در دیگر باندهای قدرت را متهم به بی کفایتی می نمایند. این درحالی است که دیگر امروز کسی در ایران نیست که نداند سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی به دستور علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم بر مجریان دیکته می شود. به همین دلیل مردم با سردادن شعار "سوریه را رها کن/ فکری به حال ما کن" شخص خامنه ای را مخاطب قرار داده و با فریاد "مرگ بر دیکتاتور" به او حالی می کنند که او را مقصر این اوضاع آشفته می دانند. دولت برکشیده رهبر و ولی فقیه رژیم، علی خامنه ای که در نماز جمعه تهران تاکید کرده بود که "نظرات احمدی نژاد به نظر او نزدیک تر است"، در شعارهای مردم اینگونه مورد حمله قرار گرفت: "مرگ بر این دولت مردم فریب." و به این ترتیب روز گذشته بار دیگر علی خامنه ای از اریکه قدرت به زیر کشیده شد و در کف خیابان توسط شعارهای مردم لگد مال گردید. هرچند بعضی از منابع خبری اتفاقات روز گذشته را وابسته به بازاریان تهران اعلام می کنند،
اما شاهدان عینی گزارش کرده اند که اکثریت تظاهر کنندگان را جوانان تشکیل می دادند. اینکه بعضی از نیروهای مردمی در بازار با سر دادن شعار، بازاریها را دعوت به اعتصاب و بستن مغازه کرده اند، در فیلم های منتشره به خوبی قابل مشاهده است. همچنین بعید به نظر می رسد که شعارهایی همچون "احمدی به هوش باش، ما مردمیم نه اوباش" یا "محمود خاین، آواره گردی" شعار بازاریها و افراد نزدیک به آنها باشد. کارد گرانیهای سرسام آور به دلیل بی سر و سامانی اوضاع اقتصادی و نابودی ارزش پول ملی به استخوان مردم رسیده است. اکنون این آغاز اعتراضات مردمی است که دیگر حاضر نیستند تن به وضعیتی بدهند که علی خامنه ای و دار و دسته اوباش او بر سر کشور آورده اند. نشانه ها اینگونه حکایت می کند که موازنه قدرت به سود مردم در کف خیابان در حال تغییر است. این تنها نشانه های یک برآمد اعتراضات وسیع مردمی است؛ آغازی که پایان یک رژیم ستمگر و نابود کننده اقتصاد ملی و لگد مال کننده آزادیهای اساسی است.
پرس نیوز: